0
0.00
התאמה לרכב
סכום ביניים: 0.00

מרים חלונות לאיסוזו

מרים חלונות לאיסוזו
מרים חלונות לרכב תואם מקור עם התאמה לרכב.
המרים חלונות תואם לחיבורי הרכב בהתחייבות.
לאחר ההתקנה, בעת נעילת הרכב, כל החלונות הפתוחים ייסגרו באופן אוטומטי.
המרים שמשות תואם לרכב בהתחייבות מלאה!

דברו איתנו!